Säkerhet, samarbete  &
mänskliga rättigheter

i Europa

Säkerhet och mänskliga rättigheter är oskiljaktiga. Det utgör grunden
för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE,
och har sitt ursprung i Helsingforsöverenskommelsen 1975 om en bred 
alleuropeisk fredsordning. Det svenska OSSE-nätverket vill bidra till att
skapa kunskap och engagemang för OSSE och dess arbete för fred
och säkerhet med respekt och skydd för individers frihet
och rättigheter, för konfliktförebyggande, förtroendeskapande, krishantering
och demokratiutveckling i och mellan de 57 medlemsländerna.

 • Ny hemsida

  Från och med mars 2024 har denna hemsida ett nytt utseende. Den ska ha tydligare nyhetsinriktning men därtill erbjuda arkivtjänster om vad OSSE och Nätverket gjort och gör. Söker du information från vår tidigare hemsida, klicka här! 

  Läs vidare

 • OSSE övervakar val
  OSSE övervakar val

  Valobservationer har utvecklats till en av OSSE:s viktigaste uppgifter. Hållbar fred och säkerhet förutsätter fria och rättvisa val i medlemsländerna. Från OSSE står delegationer av både parlamentariker och…

  Läs mer

 • Sverige bedömt för OSSE

  Svensk pandemibekämpning, svensk samepolitik och korruption i Sverige var några teman när nätverket under Sveriges ordförandeår i OSSE 2021 genomförde en självvärdering av hur Sverige lever upp till sina åtaganden om mänskliga rättigheter inom ramen för OSSE. De årliga ordförandevärderingarna är ett initiativ från CSP. Hela rapporten finns här.

  Läs mer

 • Aktuella lästips

  Nyheter och analyser om utvecklingen i OSSE och en bred säkerhets- och fredsordning är ofta svåra att hitta i det dominerande nyhetsutbudet. Här några rekommendationer och litet hjälp:      OSCE Insights 2023, Institute for Peace Research and Security Policy, University of HamburgSkrift från 2023 med aktuella artiklar om OSSE, bland annat om OSSE:s roll för…

  Läs vidare

  Aktuella lästips


FÖLJ CIVILAMHÄLLETS KAMP FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I EUROPA, CENTRALASIEN OCH NORDAMERIKA. KlICKA HÄR.