Medlemskap

Är du intresserad av hur man kan skapa förtroende mellan länder? Hur öppenhet bidrar till mer kunskap och mindre misstro? Hur frihet och demokrati är grundvalen för OSSE:s arbete?

Då ska du bli medlem i OSSE-nätverket, som arbetar för att sprida och diskutera OSSE:s värderingar! Det är enkelt: medlemskapet kostar bara 100 kr – du betalar in på plusgiro 85 67 08-3

Vad får du som medlem?

OSSE är en organisation för säkerhet och samarbete i Europa som omfattar 57 stater – från Vancouver till Vladivostok. Det är den enda organisationen i världen, utom FN, där dagens motpoler Ryssland och USA samt EU möts regelbundet.

Förtroendefullt samarbete, fredlig konfliktlösning, främjande av demokrati och folklig medverkan – detta är ideal för OSSE. Ofta lever staterna inte upp till idealen. Men det är viktigt att de hålls vid liv. Inte minst nu när konflikterna ökar.

OSSE står på fyra självständiga ben. Huvudkvarteret ligger i Wien. Organisationen för demokrati och valövervakning arbetar i Warszawa, arbetet för att stärka nationella minoriteter bedrivs från Haag och mediernas frihet bevakas av en institution i Wien.
Medlemsavgifter

för organisationer 700 kr /år
för enskilda medlemmar 100 kr/år

Plusgiro: 85 67 08-3

OSSE-nätverket består av ett antal frivilligorganisationer och enskilda intresserade. Nätverket har som syfte att främja en allsidig information om Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE) jämte frågor om denna regionala organisations samarbete med andra mellanstatliga organ och dess anknytning till FN.


Kontakta oss för medlemskap

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Namn