admin

 • Malta leder pressat OSSE

  Malta leder pressat OSSE

  Vid OSSE:s ministerrådsmöte i Skopje, Nordmakedonien, i månadsskiftet november-december 2023 valdes i sista stund Malta som ordförande för 2024 och de fyra höga funktionärerna fick förlängda mandat, men bara på 9 månader. Arbetet i OSE fortsätter alltså men läget är fortfarande mycket osäkert.Nätverkets vice ordförande Lars-Erik Lundin kommenterar: Sometimes in international relations one format for…

 • Vad har hänt med Nagorno-Karabach?

  Vad har hänt med Nagorno-Karabach?

  Kan konflikten kring enklaven Nagorno-Karabach utvecklas till ett partiellt krig?Det ventilerades under ett seminarium med nätverket tisdagen den 21 november 2023.Området är omgärdat av stater med stora militära muskler – Ryssland, Iran och Turkiet. I vart fall har världssamfunden fullständigt misslyckats med att skapa fred. Enklaven är nu mer eller mindre tömd på armenier som…

 • Läs om våra stipendier du kan ansöka om!

  Läs om våra stipendier du kan ansöka om!

  Sun sopspanare supraktig dehynar spârpixel i skynka tetraplahyl. Vihoment mansskatt. Trel hidade it servicebarn podda tred prett gigang. deling, Sobölingar jopp. Pseudonat stadsutglesning desa dygavis krohiret.

 • Civilsamhället i centrum

  Civilsamhället i centrum

  Tisdagen den 13 december fick över 120 personer i ABF-huset i Stockholm möta representanter för mottagarna av Nobels fredspris som i år gick till tre organisationer för mänskliga rättigheter i Belarus, Ryssland och Ukraina Gemensamt för alla tre fredspristagare är inriktningen på civilsamhället. Den norska Nobelpriskommittén uttryckte just den avsikten: ett livaktigt civilsamhälle behövs för…

 • Rapport från deltagande i OSSE:s ”Supplementary Human Dimension Meeting on the Functioning of Democratic Institutions in Times of Crisis” den 16 – 17 maj 2022 i Wien

  Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022 är en av de mest allvarliga kriser i Europa sedan OSSE bildades. Förutom all mänskligt lidande, förstörelse av hem, skolor och sjukhus, kulturskatter och..

 • OSSE övervakar val

  OSSE övervakar val

  Valobservationer har utvecklats till en av OSSE:s viktigaste uppgifter. Hållbar fred och säkerhet förutsätter fria och rättvisa val i medlemsländerna. Från OSSE står delegationer av både parlamentariker och tjänstemän för bevakningen.Här pressmeddelande om senaste parlamentariska rapporten från valet i Serbien 17 december, där det bland annat beskrivs att regeringspartiet åtnjutit stora fördelar som underminerat valprocessen.…

 • Har hoten mot Moldavien ökat?

  Har hoten mot Moldavien ökat?

  Det militära hotet från Ryssland mot Moldavien är akut. Dagligen påminns befolkningen om kriget i Ukraina, bland annat med 100 000 flyktingar från landet.