dokument

 • Maltas samarbete mellan FN och OSSE

  Maltas samarbete mellan FN och OSSE

  Malta kommer att fortsätta att stärka samarbetet mellan FN och OSSE, säger ordförande Borg till FN:s säkerhetsråd. Förenta nationerna och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) är ömsesidigt förstärkande institutioner som var och en spelar en kompletterande roll i strävan efter fred och säkerhet, sade OSSE:s tjänstgörande ordförande, Maltas utrikesminister Ian Borg, i…

 • Ryssland röstar om att lämna OSSE:s parlamentariska församling

  Ryssland röstar om att lämna OSSE:s parlamentariska församling

  Ryssland har meddelat att de avser hålla omröstningar i det ryska parlamentets båda kamrar om att lämna OSSE:s parlamentariska församling (OSSE PF). Ett eventuellt beslut berör bara den parlamentariska sidan och deltagandet i OSSE:s Permanenta råd i Wien består. Ryssland beslutade under 2023 att inte betala den årliga avgiften till OSSE PF och har därmed…

 • Säkerhetsläget kräver rustningskontroll

  Säkerhetsläget kräver rustningskontroll

  Lars-Erik Lundin i debatt: Frågan om rustningskontroll har blivit mer och mer akut, samtidigt med att den europeiska säkerhetsordningen undergrävs och det säkerhetspolitiska läget blivit alltmer spänt. Om nödvändigheten av och svårigheterna med rustningskontroll skriver nätverkets vice ordförande Lars-Erik Lundin i en aktuell kommentar.

 • Sverige bedömt för OSSE

  Sverige bedömt för OSSE

  Svensk pandemibekämpning, svensk samepolitik och korruption i Sverige var några teman när nätverket under Sveriges ordförandeår i OSSE 2021 genomförde en självvärdering av hur Sverige lever upp till sina åtaganden om mänskliga rättigheter inom ramen för OSSE. De årliga ordförandevärderingarna är ett initiativ från CSP. Hela rapporten finns här.

 • Rapporter från MR-möte

  Rapporter från MR-möte

  Varje år tidig höst samlas i Warszawa regeringsrepresentanter och företrädare för civilsamhället för en konferens om läget för den “mänskliga dimensionen” i OSSE-samarbetet. Genom ett anslag från UD kan nätverket bevilja stipendier för att delta. En rapport från en av stipendiaterna hösten 2023 finns här.

 • Aktuella lästips

  Aktuella lästips

  Nyheter och analyser om utvecklingen i OSSE och en bred säkerhets- och fredsordning är ofta svåra att hitta i det dominerande nyhetsutbudet. Av det som nu skrivs om läget i OSSE kan vi rekommendera: Georgia’s Foreign Agent Law Could Presage a Geopolitical Realignment Artikel i Politico om det lagförslag om utländska agenter som återigen lagts…

 • Malta leder pressat OSSE

  Malta leder pressat OSSE

  Vid OSSE:s ministerrådsmöte i Skopje, Nordmakedonien, i månadsskiftet november-december 2023 valdes i sista stund Malta som ordförande för 2024 och de fyra höga funktionärerna fick förlängda mandat, men bara på 9 månader. Arbetet i OSE fortsätter alltså men läget är fortfarande mycket osäkert.Nätverkets vice ordförande Lars-Erik Lundin kommenterar: Sometimes in international relations one format for…

 • OSSE övervakar val

  OSSE övervakar val

  Valobservationer har utvecklats till en av OSSE:s viktigaste uppgifter. Hållbar fred och säkerhet förutsätter fria och rättvisa val i medlemsländerna. Från OSSE står delegationer av både parlamentariker och tjänstemän för bevakningen.Här pressmeddelande om senaste parlamentariska rapporten från valet i Serbien 17 december, där det bland annat beskrivs att regeringspartiet åtnjutit stora fördelar som underminerat valprocessen.…